Sekčné garážové vráta

MEDZNÉ ROZMERY

Minimálny rozmer brány: 1600 x 1850 mm
Maximálna šírka brány: 5500 mm
Maximálna výška brány: 3000 mm
Pre brány so šírkou 4501 – 5000 mm je obmedzená výška na max. 2750 mm.
Pre brány so šírkou 5001 – 5500 mm je obmedzená výška na max. 2250 mm.

Základná cenníková zostava
FARBA BIELA RAL 9010, STRIEBORNÁ RAL 9006, STRIEBORNÁ RAL 9007, HNEDÁ RAL 8014, ANTRACIT –
drsný povrch RAL 7016

PANEL: hladký povrch, vzor panelu CLASIC, FINAL, ACTUAL (woodgrain), LUXURY
FARBA PANELOV: interiér vždy biela, exteriér:
CLASIC – biela RAL 9010, strieborná RAL 9007, antracit RAL 7016
ACTUAL – biela RAL 9010, hnedá RAL 8014 (woodgrain)
LUXURY – strieborná RAL 9006
FINAL – biela RAL 9010, antracit RAL 7016
KONŠTRUKCIA: vodiace dráhy
KOVANIE: štandard, strip
OVLÁDANIE: manuálna
BEZPEČNOSTNÉ PRVKY: vyrovnávacie pružiny s poistkou proti pádu brány pri pretrhnutí pružiny
DOPLNKY: plastové madlo obojstranné – čierne (len pri manuálnym ovládaním), montážny perforovaný uholník 30×30 mm 3bm – 1 ks
OMEGA VÝSTUŽNÉ PROFILY
SELO: prekladový tesniaci profil (možno vyrobiť bez prekladového tesniaceho profilu – variant ECO)

PRÍPLATKY:
FARBA PANELOV: polep panelov renolitovou fóliou (iba jednostranne) – iba pri paneli CLASIC (58 odtieňov podľa vzorkovníka), lakovanie panelu podľa vzorkovníka RAL (len jednostranne), lakovanie panelu podľa vzorkovníka RAL (len jednostranne), lakovanie panelu štruktúrovaným nástrekom Profis – 10 odtieňov
HORNÁ A DOLNÁ AL LIŠTA: v odtieni renolitu alebo RAL
KOVANIE: znížené, zvýšené, bez nadpražia a bez ostenia, s nadpražím a bez ostenia
OVLÁDANIE: motorové ovládanie na vypínač alebo diaľkové ovládanie, príslušenstvo k motorom
DOPLNKY: prechodové dvere s príslušenstvom, presklenie brány okienky, zámok na kľúč s guľovým madlom, vnútorné blokovacie zarážka,montážne uholníky, zadný spojovací C profil

IMITÁCIA DREVA ZLATÝ DUB, MAHAGON, TMAVÝ ORECH, ČEREŠŇA, ANTRACIT – zrnitý
PANEL: hladký povrch, vzor panelu CLASIC, ACTUAL (woodgrain),
FINAL, ACTUAL, LUXURY
FARBA PANELOV: interiér vždy biela, exteriér:
CLASIC – zlatý dub, mahagón, tmavý orech, čerešňa (imitácia dreva)
ACTUAL – zlatý dub
LUXURY – antracit
FINAL – zlatý dub, tmavý orech
KONŠTRUKCIA: vodiace dráhy
KOVANIE: štandard, strip
OVLÁDANIE: manuálna
BEZPEČNOSŤ: vyrovnávacie pružiny s poistkou proti pádu brány pri pretrhnutie pružiny
DOPLNKY: plastové madlo obojstranné – čierne (len primanuálnym ovládaním), montážny perforovaný uholník 30×30 mm 3 bm – 1 ks
OMEGA VÝSTUŽNÉ PROFILY
SELO: prekladový tesniaci profil (možno vyrobiť bez prekladového tesniaceho profilu – variant ECO)

PRÍPLATKY:
HORNÁ A DOLNÁ AL LIŠTA: v odtieni renolitu alebo RAL
KOVANIE: znížené, zvýšené, bez nadpražia a bez ostenia, s nadpražím a bez ostenia
OVLÁDANIE: motorové ovládanie na vypínač alebo diaľkové ovládanie, príslušenstvo k motorom
DOPLNKY: prechodové dvere s príslušenstvom, presklenie brány okienky, zámok na kľúč s guľovým madlom, vnútorná blokovacia zarážka, montážne uholníky, zadný spojovací C profil

Sekčné vráta so zníženou hlučnosťouchodu – CALMO
Novinkou v ponuke sú garážové brány so zníženou prevádzkovou hlučnosťou.
Zníženie hlučnosti chodu brány je docielené kombináciou kovových a plastových pántov, tichých koliesok, odhlučnených držiakov horizontálneho vedenia a remeňovej dráhy motora. Koliesko je po obvode dotykovej plochy s vedením vyrobené z mäkkého odolného plastu. Čapy pántov sú oceľové a osadené natesno do plastu, čím je zamedzené pohybu panelov voči sebe.
Pri použití remeňovej dráhy, odhlučnených držiakov horizontálneho vedenie a sady plastových pántov s mäkkými kolieskami sa znižuje
hlučnosť chodu brány v priemere o 15 dB.

Max. šírka garážových brán v prevedení Calmo je 5000 mm.

Integrované vstupné dvere sa štandardným prahom – ALTO
VNÚTORNÝ ROZMER DVERÍ: 800 x 1900 mm
VÝŠKA PRAHU: 90 mm
PROFIL: hliníkový
FARBA PROFILU: biela, strieborná, za príplatok nástrek podľa vzorkovníka RAL
OTVÁRANIE: kľuka so zámkom
Z dôvodu zachovania pevnosti brány je prechodové dvere možné osadiť do brány s min. výškou 2 200 mm. Odporúča sa osadenie dverí doprostred brány. Pri umiestnení v inom mieste ako uprostred musí byť zachovaná podmienka minimálnej vzdialenosti dverí 500 mm od bočného okraja vrát. Pri bránach menších ako 2 200 mm sa upravuje rozmer dverí tak, aby bola zachovaná výška neporušeného panelu nad dverami min.150 mm. Pri motorovom ovládaní brány je automaticky dodávaný integrovaný istiaci spínač prechodových dverí.

Maximálna šírka brány s prechodovými dverami je 4 000 mm!
Integrované vstupné dvere nemožno kombinovať s kovaním Kara.

Integrované vstupné dvere so zníženým prahom – BASSO
VNÚTORNÝ ROZMER DVERÍ: 880 x 1850 mm (*1960 mm)
VÝŠKA PRAHU: 30 mm
PROFIL: hliníkový
FARBA PROFILU: čierna (RAL 9005), za príplatok nástrek podľa vzorkovníka
RAL. Plastové komponenty iba v čiernej farbe.
OTVÁRANIE: kľučka so zámkom, farba ELOX – strieborná
Z dôvodu zachovania pevnosti brány je prechodové dvere možné osadiť do brány s min. výškou 2000 mm. Odporúča sa osadenie dverí doprostred brány. Pri umiestnení v inom mieste ako uprostred musí byť zachovaná podmienka minimálnej vzdialenosti dverí 500 mm od bočného okraja vrát.
*(výška dverí 1960 mm pokiaľ vychádza pri skladbe spodný panel výšky 610 mm)
Pri motorovom ovládaní brány je automaticky dodávaný integrovaný istiaci spínač prechodových dverí.

Maximálna šírka brány s prechodovými dverami je 4 000 mm!
Integrované vstupné dvere nemožno kombinovať s kovaním Kara.

Vzorník farieb
NADŠTANDARDNÉ FARBY - VZORNÍK RAL

Ponúkame naše garážové brány vo farbách palety RAL Classic, ktorá obsahuje 213 odtieňov. Viac informácií aj s ukážkami viď Wikipédia, alebo môžete navštíviť jednu z našich pobočiek pre nahliadnutie do katalógu farieb. Vzorkovník farieb RAL je celosvetovo uznávaný štandard pre stupnicu farebných odtieňov, ktorý sa používa predovšetkým v priemyselnej výrobe interiérových či exteriérových náterových hmôt a stavebníctve všeobecne. Jeho zmyslom je predovšetkým možnosť získania vždy presne rovnakého odtieňa farby.

RENOLIT
PRÍPLATKY - NÁSTREK PROFIS V ŠTRUKTÚRE

Farby tu uvedené sú iba orientačné. Na prípadnú reklamáciu z dôvodu výberu nevhodnej farby podľa vzorkovníka zobrazeného elektronicky nie je možné pristúpiť.

Štandardné kovanie

Jedná sa o systém brány, pri ktorom sa vertikálne vedenie kotví do ostenia, garáž je panelmi uzavretá z interiéru – špaleta stavebného otvoru zostáva z exteriéru viditeľná.

Zvýšené kovanie - KARA

Pri tomto type kovania nie je možné montovať z exteriéru madlo ani zámok s guľou! Zapustené madlo je montované pri výrobe. Pri type kovania Kara nie je možné doplniť vráta o integrované vstupné dvere.

Znížené kovanie - PREGO

Pri tomto type kovania nie je možné montovať z exteriéru madlo ani zámok s guľou! Zapustené madlo je montované pri výrobe. Zadný spojovací C profil je dodávaný automaticky a je započítaný v cene.

STRIP
Kovanie bez nadpražia, bez ostenia - TUNEL

Systém vychádza zo zníženého kovania. Vertikálne vedenie sa kotví pomocou uholníkov priamo do steny, z čelnej pohľadovej strany sa nituje krycí plech. Namiesto chýbajúceho nadpražia sa montuje krycí plech. Krycí plech vertikálneho vedenia a nadpražia sa dodáva v rovnakom farebnom prevedení ako panely.
Pri sekcionálnych bránach v prevedení Tunel je ostenie a nadpražie tvorené pomocou krycích plechov. Tieto miesta nie sú prekryté sekčným panelom ani nijako zateplené.

PANEL CLASIC
PANEL FINAL
PANEL ACTUAL
PANEL LUXURY
Druhy ovládania

Ďalšie produkty

Spoločnosť EKOSTAVSK s.r.o. je komplexným dodávateľom otvorových výplní pre stavebníctvo. V našej ponuke nájdete výrobky z 3 základných druhov materiálov používaných na výrobu otvorových výplní – plast, hliník a drevo.